Informacje o wycieczkach szkolnych

 

UWAGA

Integracyjne KRĘGLE i PIZZĘ

dla wszystkich wykonawców biorących udział w bajce

PORWANIE KRÓLEWNY NUTKI

Data: 12 czerwca 2018r.

Godzina zbiórki: g. 14.30

Miejsce zbiórki: Restauracja Laguna w Ropczycach

Prosimy o odebranie uczniów z restauracji Laguna o godzinie 17.00 oraz

                     o przekazanie Zgody Rodziców na wyjście

do sekretariatu Szkoły Muzycznej.

Formularz do pobrania poniżej w pliku.

Zgoda Rodziców Lagunaword

Wyjazd integracyjny uczniów Szkoły Muzycznej uczestniczących

w zajęciach chóru i orkiestry do Kręgielni „Galaktyka” w Rzeszowie.

Data: 13 czerwca 2018r.

Godzina zbiórki: g.12.45

Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 5 w Ropczycach

Godzina wyjazdu: g.13.00

Godzina powrotu: ok. g.17.00

Wyjazd bezpłatny

Prosimy o przekazanie Zgody Rodziców na wyjazd

do sekretariatu Szkoły Muzycznej.

Formularz do pobrania poniżej w pliku.

 

Zgoda rodzicówword