Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Przewodnicząca -p. Aneta Dylska

Skarbnik - p. Anna Laska

Sekretarz - p. Renata Nurzyńska

 

 

Komisja Rewizyjna:

p. Bożena Kozioł

p. Mariusz Szczyrek

p. Bożena Bilska