Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Przewodnicząca -p. Aneta Dylska

Skarbnik - p. Barbara Hendzel

Sekretarz - p. Joanna Krysa

 

 

Komisja Rewizyjna:

p. Bożena Felon

p. Anna Zapał

p. Piotr Pietrucha