Przejdź do treści

O nas

Od początku działalności Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach oprócz działań edukacyjnych w zakresie nauki gry na instrumentach, oraz umuzykalnienia dzieci i młodzieży, prowadzona jest również działalność koncertowa. Koncerty organizowane są w szkołach podstawowych, przedszkolach, Centrum Kultury, oraz oczywiście w siedzibie naszej szkoły.

W ciągu całego roku szkolnego odbywa się wiele koncertów z różnych okazji m.in. Dnia Odzyskania Niepodległości, Dnia Matki. Tradycją stał się coroczny styczniowy „Koncert kolęd”. Jest to wyjątkowe wydarzenie, na które z niecierpliwością czekają nie tylko sami uczniowie, ale równie rodzice i mieszkańcy Ropczyc. Uczniowie wykonują kolędy w różnych opracowaniach na instrumenty solowe, oraz zespoły instrumentalne. Niepowtarzalna atmosfera i klimat tego koncertu sprawiają, że sala koncertowa naszej szkoły wypełniona jest po brzegi.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w koncertowym życiu szkoły są popisy uczniów. Są to koncerty organizowane zazwyczaj na zakończenie semestru zimowego, oraz letniego. Podczas tych koncertów uczniowie wykonują utwory muzyczne różnych kompozytorów z różnych epok historii muzyki. Utwory te są zwieńczeniem ich niekiedy ciężkiej pracy, całorocznego trudu ćwiczenia na instrumencie oraz owocnej współpracy z nauczycielem. Zasadą jest, że udział w tych koncertach jest dostępny dla wszystkich uczniów, nie tylko dla tych szczególnie uzdolnionych.

Corocznie naszą szkołę opuszcza kilkudziesięciu absolwentów, których wielkim świętem jest „Koncert absolwentów”. Koncert ten jest organizowany z końcem roku szkolnego, a jego głównymi bohaterami są coroczni absolwenci, którzy demonstrują swoje niemałe już umiejętności gry na instrumencie. Od 1 września 2010 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Ropczyce. Oznacza to, że nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące: informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia:

  • badanie przydatności kandydatów obejmuje: badanie słuchu muzycznego
  • poczucie rytmu
  • pamięci muzycznej
  • umiejętności odtwarzania głosem pojedynczych dźwięków
  • powtarzania nieznanych motywów muzycznych
  • badanie warunków psychofizycznych, zdolności ruchowych i manualnych
Skip to content